pazh-project
pazh-project
pazh-project
pazh-project
pazh-project
pazh-project
pazh-project
pazh-project
pazh-project
pazh-project

اطلاعات پروژه 

نام پروژه : طراحی داخلی دفتر کارخانه ولتا

آدرس : مجتمع تجاری پاژ – مشهد

کاربری : طراحی داخلی اداری

متراژ تقریبی پروژه : 160 متر مربع

سبک طراحی: مدرن

آرشیتکت : مرجان فداکار