office-project
office-project
office-project
office-project
office-project
office-project
office-project
office-project
office-project
office-project
office-project
office-project

اطلاعات پروژه 

نام پروژه : طراحی داخلی هلدینگ قربان زاده

آدرس : مشهد

کاربری : طراحی داخلی اداری

متراژ تقریبی پروژه : 100 متر مربع

سبک طراحی: نئوکلاسیک

آرشیتکت : مرجان فداکار