office-project
office-project
office-project
office-project
office-project
office-project
office-project
office-project

اطلاعات پروژه 

نام پروژه : طراحی داخلی اداری کوه نور

آدرس : مشهد

کاربری : طراحی داخلی اداری

متراژ تقریبی پروژه : 116 متر مربع

سبک طراحی: مدرن

آرشیتکت : مرجان فداکار