24
جولای

مدیر مجموعه گروه کارخانجات ولتا

خانم مهندس فداکار

اجرا دقیقا مشابه طرح اولیه انجام شد .سپاسگذاریم بسیار عالی ممنون